Home » O projektu
O projektu   |   Výuka   |   Historie   |   Metodika   |   Partneři

O projektu

Dětský úsměv je unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech. Důraz je kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění chrupu. Je to osvědčený způsob, jak předcházet zubním kazům a parodontitidě.

Projekt Dětský úsměv se věnuje zlepšování zdravotní prevence (prevence zubního kazu), jejíž úroveň v ČR stále neodpovídá evropským standardům.

Podle údajů Výzkumného ústavu stomatologického mají dlouhodobě dvanáctileté děti v ČR 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech jako je např. Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Vysoká kazivost v ČR generuje vysoké výdaje na odstraňování jejích důsledků a handicapuje ze sociálního hlediska V ČR se z veřejného zdravotního pojištění zaplatí ročně 1,5 miliardy Kč za výplně (plomby). Kvůli tomuto zjištění a zároveň prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou péčí, byl připraven a do praxe uveden projekt pro děti, jehož cílem je situaci u nás zlepšit.

Je jednoznačně prokázáno, že:

 • Zkažené zuby představují infekční ložisko, které s sebou dále přináší riziko vzniku kolemčelistního zánětu, kdy je nutná hospitalizace a jde o život ohrožující stav
 • Mléčné zkažené zuby bolí, malé děti si život bez bolesti zubů nepamatují.
 • Zubní kaz je nakažlivý – pokud je zkažený jeden zub, je jen otázkou času, kdy vznikne kazivá léze na zubu sousedním, kterým může být už od 5 let věku dítěte zub stálý.
 • Zkažený dočasný zub může také poškodit zárodek stálého zubu. Děti s vícečetnými kazivými lézemi hůře prospívají než jejich vrstevníci.
 • Při předčasné ztrátě dočasných zubů často dochází ke špatnému vývoji výslovnosti, špatnému vývoji řeči. Tato ztráta představuje estetický handicap. Stálé zuby pak prořezávají nesprávně a zvyšuje se pravděpodobnost, že bude třeba nákladná ortodontická léčba.
 • Pokud nemá dítě zažitou správnou péči o dočasný chrup, velmi obtížně se tento návyk vštěpuje později. Zanedbaná péče o dočasný chrup s sebou přináší zvýšenou pravděpodobnost nutných velkých výdajů v budoucnosti.

Výuka

Během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu představí lektorky dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontitidy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Naše lektorky používají pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

 • Učíme děti, jak si správně čistit zuby, tak aby zůstaly celý život bez kazu.
 • Opakovaná praktická výuka (6x ročně, během každé lekce praktický nácvik čištění zubů)
 • Profesionální lektorky (pro lektorky organizujeme pravidelné semináře a workshopy)
 • Zábavná forma (krásné obrázky Miloše Nesvadby)
 • Odborné vedení projektu
 • Minimální provozní náklady

Historie

Při sestavování projektu Dětský úsměv sloužily jako vzor zkušenosti ze Švýcarska, kde byl takový projekt zahájen v šedesátých letech minulého století. Tehdy se stav kazivosti u švýcarských dětí podobal dnešní situaci u nás. Úspěch švýcarské kampaně je jednoznačný. Výsledkem projektu, při kterém je kladen velký důraz na opakovaný nácvik čištění a opakované probírání souvislostí mezi příčinami a vznikem kazu a paradentózy, je, že většina mladých Švýcarů má zuby bez výplní a kazů a jejich dásně netrpí zánětem. Studie dokazují, že se kazivost podařilo snížit o více než 80% (Steiner et al., Schweiz. Monatsschr. Zahnmed. 2010)

Metodika

Projekt Dětský úsměv vychází ze švýcarského vzoru. Metodika projektu se vyvíjela od jeho zahájení v roce 2001 postupným sbíráním zkušeností. Vznikl a následně se rozšiřoval tým lektorek. Postupně bylo sestaveno pět na sebe navazujících pracovních sešitů pro děti. Tyto sešity ilustroval Miloš Nesvadba.

V roce 2011 se v rámci projektu Fond partnerství z programu švýcarsko-české spolupráce podařilo získat licenci na metodické podklady ze Švýcarska, ve kterých jsou koncentrovány dlouholeté zkušenosti. Tyto podklady mají tři části:

 • základy stomatologie
 • didaktika
 • program jednotlivých lekcí.

motaz_final

Tyto podklady bylo nutno nejen přeložit, ale i upravit jak pro situaci v ČR, tak přímo pro potřeby projektu Dětský úsměv. Největší změny se týkaly třetí části, a to díky uznání, které švýcarští autoři vyslovili našim pracovním sešitům. Doporučili přepracování programu pro jednotlivé lekce tak, aby korespondovaly právě s těmito sešity. Na úpravách se podílelo šest z našich nezkušenějších lektorek.

Metodické podklady:

 • pomáhají lektorkám při přípravě lekcí a přispívají ke kvalitě výuky
 • slouží jako studijní podklad k seminářům pro lektorky
 • usnadní předávání know-how novým lektorkám

Partneři

Bez nichž by projekt nefungoval.

Generální partner

Hlavní partneři

auditor

 Partneři

140502_DentamedLogoTENKE_CMYK

 

Mediální partner


StomaTeam_logo_CMYK

 

Dárci

RODIČE ZAPOJENÝCH DĚTÍ

Rotary Club Prag-Bohemia
Promikro, Asociace mikroskopické stomatologie
OSK Pardubice Chrudim
ZŠ a MŠ Prigo


×

Chcete nás podpořit?

Pošlete libovolnou částku na náš účet č.: 648 905 1002/5500

Obratem Vám Emailem pošleme darovací smlouvu, pokud do formuláře zadáte Vaše údaje.